PRISER

PRISER:

VEJLEDNING: af

BEHANDLING: 750,- af 1 ½ times varighed

Prananadi Healing – Donation

FOREDRAG: BEVIDST NÆRVÆR af  1 – 2 timers varighed

Foredraget kan tilrettes efter individuelle behov.

Heraf også tid dog min. 2.000,- og max. 3.000,- + transport.

FORLØB: Individuelle behov af 1 ½ times varighed ♥ 

indeholdende livsfortællings- & (krops)bevidsthedslæringsforløb, herunder øvelser og afspænding.

Max. 5 deltagere – pr. gang: 2.500,- + transport.

ANDRE ØNSKER: Kontakt os herom.